Algemene voorwaarden

Eigen risico
Deelname aan de Bonte Haas Loop vindt plaats op vrijwillige basis en geschiedt geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Vergunning aanvrager P.H. Schoenmaker (hierna te noemen: de organisator) is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van deelname aan het evenement. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. Deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen of eigendommen van derden.

 

Persoonsgegevens
Alle persoonlijke gegevens die worden ingevoerd, ten behoeve van de inschrijving worden enkel en alleen gebruikt voor deelname aan het evenement en administratief verwerken van de inschrijving. Alleen naam en leeftijdscategorie worden gepubliceerd op de website in de uitslagenlijst. In geen geval zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden, ofwel worden ingezet voor marketing of andere doeleinden. Na afloop van het evenement zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze adressensysteem.

 

Cookies
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. De analytische cookies worden voor verwerking geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens.

Vragen?

Wilt u meer informatie, of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op:

5 of 10km

HARDLOPEN,
OF WANDELEN,
VOOR ONTMOETINGS-
CENTRUM
NAALDWIJK